Betalingsinstructie ICD


Wij hebben vernomen dat de mail met de betalingsinstructies bij een aantal deelnemers niet goed is doorgekomen. Hieronder staat daarom nog een keer de betalingsinstructie vermeld.

Deelnemers dienen €7,50 over te maken naar 
NL62 INGB 0004 8928 45 t.n.v. Interstedelijke Criminologie o.v.v. naam + ICD 2019.