Rekeningnummer

Beste deelnemers,

De eigen bijdrage voor de ICD bedraagt dit jaar €7,50. Dit dienen jullie over te maken op het volgende rekeningnummer:

NL62 INGB 0004 8928 45 t.n.v. Interstedelijke Criminologie o.v.v. naam + ICD 2018

Graag dit voor zondagavond 18 november 2018 00:00 overmaken.