Workshops

Workshopronde 1

Jaap Knotter

Jaap Knotter studeerde sociologie en criminologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij werkte meer dan tien jaar voor het Criminologisch Instituut Bonger, onderdeel van de UvA, waar hij divers wetenschappelijk onderzoek deed aan de zelfkant van de samenleving (drugs, prostitutie, georganiseerde misdaad). In 2013 promoveerde hij op het thema ontvoeringen en gijzelingen. Naast zijn wetenschappelijke carrière, is Knotter sinds 1996 werkzaam voor de Nationale Politie. De eerste jaren in de uniform dienst op straat, later binnen verschillende recherche-onderdelen. Sinds 2014 is Knotter, vanuit de Politieacademie, als lector (parttime) gedetacheerd bij Saxion University of Applied Sciences. Zijn leerstoel en onderzoeksgroep genaamd Advanced Forensic Technology bestond niet en is geheel onder zijn supervisie opgebouwd.

Vanuit het onderwijs is Jaap Knotter betrokken bij de Minor Coldcase. Deze minor focust zich op opsporingstechnieken die binnen een operationeel (echt) coldcase onderzoek daadwerkelijk toegepast (kunnen) worden. Opdrachtgevers zijn politie-eenheden, advocaten, journalisten of nabestaanden/ familieleden. Door de opkomst en ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen sporen of bewijsstukken opnieuw worden onderzocht, waardoor een zaak mogelijk alsnog succesvol voor de rechter gebracht kan worden.

Lex Meulenbroek

 Lex Meulenbroek heeft moleculaire biologie en immunologie gestudeerd. Daarnaast marketing en communicatie. Hij werkt sinds 2004 als deskundige Humane biologische sporen en DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Naast zaaksonderzoek houdt hij zich bezig met vakinhoudelijke kennisoverdracht aan de strafrechtketen, onderwijsinstellingen en het publiek (media). Hij is schrijver van onder meer de standaardwerken De Essenties van forensisch biologisch onderzoek, Forensisch DNA-onderzoek in de strafrechtketen, Kroongetuige DNA, DNA match en MH17 – De thuisreis. Een van de projecten waar Lex zich momenteel mee bezighoudt betreft de ontwikkelingen en de mogelijkheden van forensische en genealogische DNA-databanken.

Mirjam van Zuilen  & Sarah Pennington: 

‘Maar wij hebben levenslang gekregen’, een uitspraak die nabestaanden van moord geregeld doen. Hoe gaat een mens eigenlijk om met zo’n ingrijpend verlies?
Mirjam van Zuijlen en Sarah Pennington de Jongh zijn werkzaam bij het team casemanagement van Slachtofferhulp Nederland. Dit team ondersteunt nabestaanden van moord/doodslag en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. Mirjam en Sarah zullen meer vertellen over rouw en verwerking, hoe slachtoffers en nabestaanden na zo’n ingrijpende gebeurtenis hun leven tóch weer oppakken en wat de invloed van (social) media is op dit verwerkingsproces.

Ronald Christiaans/Eddy van Aalst

 Ronald Christiaans

“De VR FO tool is ontwikkeld met het doel om ondersteuning te bieden naast de praktijkoefeningen (PD-onderzoek) die gegeven worden op de Politieacademie. Door deze tool te integreren kan het onderwijs meer flexibel en efficiënter worden. Studenten kunnen bijvoorbeeld meerdere PD-oefeningen met verschillende scenario’s uitvoeren in een kortere tijd. Dit kan helpen bij het trainen van het opstellen van hypotheses en scenario’s. De VR FO tool zelf zit nog in een ontwikkelfase en zal steeds verder uitgebreid worden.”

Eddy Van Aalst

“Vanaf september 2019 ben ik werkzaam bij de Politieacademie als Digitale Onderwijsontwikkelaar. Eén van de dingen die ik ga doen, is het verder ontwikkelen van de VR FO tool die ik tijdens mijn afstudeerstage bij de Politieacademie heb mogen maken.

Hiervoor heb ik Laboratoriumtechniek gestudeerd in Utrecht, waar ik een passie ontwikkelde voor moleculaire biologie. Na mijn afstuderen was het moeilijk om werk in mijn afstudeerrichting te vinden, dus besloot ik, na een jaar te hebben gewerkt in een restaurant als basiskok, Forensisch Onderzoek te studeren in Amsterdam. Hier ontwikkelde ik een nieuwe passie tijdens mijn afstudeerstage, namelijk het creëren van digitale plaatsen delict in VR.”