Workshops

LET OP! Onderstaande informatie gaat over de ICD 2019.

Workshopronde 1

Jaap Knotter

Jaap Knotter studeerde sociologie en criminologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij werkte meer dan tien jaar voor het Criminologisch Instituut Bonger, onderdeel van de UvA, waar hij divers wetenschappelijk onderzoek deed aan de zelfkant van de samenleving (drugs, prostitutie, georganiseerde misdaad). In 2013 promoveerde hij op het thema ontvoeringen en gijzelingen. Naast zijn wetenschappelijke carrière, is Knotter sinds 1996 werkzaam voor de Nationale Politie. De eerste jaren in de uniform dienst op straat, later binnen verschillende recherche-onderdelen. Sinds 2014 is Knotter, vanuit de Politieacademie, als lector (parttime) gedetacheerd bij Saxion University of Applied Sciences. Zijn leerstoel en onderzoeksgroep genaamd Advanced Forensic Technology bestond niet en is geheel onder zijn supervisie opgebouwd.

Vanuit het onderwijs is Jaap Knotter betrokken bij de Minor Coldcase. Deze minor focust zich op opsporingstechnieken die binnen een operationeel (echt) coldcase onderzoek daadwerkelijk toegepast (kunnen) worden. Opdrachtgevers zijn politie-eenheden, advocaten, journalisten of nabestaanden/ familieleden. Door de opkomst en ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen sporen of bewijsstukken opnieuw worden onderzocht, waardoor een zaak mogelijk alsnog succesvol voor de rechter gebracht kan worden.

Lex Meulenbroek

 Lex Meulenbroek heeft moleculaire biologie en immunologie gestudeerd. Daarnaast marketing en communicatie. Hij werkt sinds 2004 als deskundige Humane biologische sporen en DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Naast zaaksonderzoek houdt hij zich bezig met vakinhoudelijke kennisoverdracht aan de strafrechtketen, onderwijsinstellingen en het publiek (media). Hij is schrijver van onder meer de standaardwerken De Essenties van forensisch biologisch onderzoek, Forensisch DNA-onderzoek in de strafrechtketen, Kroongetuige DNA, DNA match en MH17 – De thuisreis. Een van de projecten waar Lex zich momenteel mee bezighoudt betreft de ontwikkelingen en de mogelijkheden van forensische en genealogische DNA-databanken.

Mirjam van Zuilen  & Sarah Pennington: 

‘Maar wij hebben levenslang gekregen’, een uitspraak die nabestaanden van moord geregeld doen. Hoe gaat een mens eigenlijk om met zo’n ingrijpend verlies?
Mirjam van Zuijlen en Sarah Pennington de Jongh zijn werkzaam bij het team casemanagement van Slachtofferhulp Nederland. Dit team ondersteunt nabestaanden van moord/doodslag en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. Mirjam en Sarah zullen meer vertellen over rouw en verwerking, hoe slachtoffers en nabestaanden na zo’n ingrijpende gebeurtenis hun leven tóch weer oppakken en wat de invloed van (social) media is op dit verwerkingsproces.

Ronald Christiaans & Eddy van Aalst

 Ronald Christiaans

“De VR FO tool is ontwikkeld met het doel om ondersteuning te bieden naast de praktijkoefeningen (PD-onderzoek) die gegeven worden op de Politieacademie. Door deze tool te integreren kan het onderwijs meer flexibel en efficiënter worden. Studenten kunnen bijvoorbeeld meerdere PD-oefeningen met verschillende scenario’s uitvoeren in een kortere tijd. Dit kan helpen bij het trainen van het opstellen van hypotheses en scenario’s. De VR FO tool zelf zit nog in een ontwikkelfase en zal steeds verder uitgebreid worden.”

Eddy Van Aalst

“Vanaf september 2019 ben ik werkzaam bij de Politieacademie als Digitale Onderwijsontwikkelaar. Eén van de dingen die ik ga doen, is het verder ontwikkelen van de VR FO tool die ik tijdens mijn afstudeerstage bij de Politieacademie heb mogen maken.

Hiervoor heb ik Laboratoriumtechniek gestudeerd in Utrecht, waar ik een passie ontwikkelde voor moleculaire biologie. Na mijn afstuderen was het moeilijk om werk in mijn afstudeerrichting te vinden, dus besloot ik, na een jaar te hebben gewerkt in een restaurant als basiskok, Forensisch Onderzoek te studeren in Amsterdam. Hier ontwikkelde ik een nieuwe passie tijdens mijn afstudeerstage, namelijk het creëren van digitale plaatsen delict in VR.”

Workshopronde 2

Lex Meulenbroek 

Mirjam van Zuilen & Sarah Pennington

 

W.C. Alberts

Wendy Alberts heeft in 2008 de universitaire studies psychologie en criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Tijdens deze studies kwam haar interesse steeds meer te liggen op het snijvlak van psychologie en strafrecht en heeft zij in 2007 onder meer onderzoek verricht naar de (on)betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in het strafproces aan het John Jay College of Criminal Justice in New York. Dit heeft haar doen besluiten om ook (in deeltijd) rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden te gaan studeren. In 2010 is zij afgestudeerd met als specialisatie strafrecht.Vanaf september 2008 heeft Wendy Alberts vanuit haar achtergrond als psychologe en criminologe diverse functies bekleed in de strafrechtketen. Zo is zij werkzaam geweest als rapporteur bij de reclassering, waarbij zij onder meer heeft gewerkt in complexe zeden- en geweldszaken. Ook heeft zij zich bij de reclassering als beleidsmedewerker bezig gehouden met projecten als ‘afdoening eenvoudige zedenzaken’ en ‘advocatuur en reclassering’.Na de reclassering is Wendy Alberts als gedragskundige werkzaam geweest bij de politie (afdeling cold-cases en gedragsanalyse). Hier heeft zij zich met name bezig gehouden met (verhoor)ondersteuning in grootschalige onderzoeken (in het bijzonder moord- en zedenzaken) en heeft zij gedragskundige ondersteuning geboden in zogenaamde cold-cases.

 

Sanne Boer

Sanne Boer (VPRO) is de maker van de eerste Nederlandse true crime podcast “De Moord op Patrick.” Een zesdelige serie over de onopgeloste moord op de 36-jarige tennisleraar Patrick van der Bolt. Boer legt in deze podcast bloot wat de tekortkomingen zijn geweest in het politieonderzoek naar de tennisleraar. Tegelijkertijd brengt ze in beeld wat de landelijke problemen zijn bij de aanpak van coldcases en grootschalige politieonderzoeken. Experts die haar podcast luisterden betrekt ze bij haar zoektocht. 

Sanne Boer begon in 2001 als onderzoeksjournalist bij het radioprogramma Argos (NPORadio1) en heeft van 2005-2010 bij het tv-programma Zembla gewerkt. Ze heeft spraakmakende uitzendingen gemaakt over falende artsen en het bestaan van zwijgcontracten in de zorg, maar ook over arrestanten die overlijden bij hun aanhouding, predictive policing en de perikelen rondom de rechtszaak Mitch Henriquez,  

Op dit moment ontwikkelt Boer een podcast over een gerede twijfel zaak. 

Luistertip! De podcast: De Moord op Patric

Workshopronde 3

Daan Annegarn

Als recherchekundige deed Daan wetenschappelijk onderzoek naar alle in Nederland opgeloste cold cases tussen 1995 en 2015. Daaruit bleek dat in Nederland minimaal 800 mensen rondlopen met informatie die er voor zou kunnen zorgen dat oude moordzaken alsnog opgelost kunnen worden. Dit hoorde ze van de dader zelf! Uit dit onderzoek is de coldcasekalender ontstaan. Daarnaast is Daan namens de politie inhoudelijk verantwoordelijk voor de zaken die in opsporing verzocht komen. Kortom in deze workshop een exclusief kijkje achter de schermen bij de tot stand koming van opsporing verzocht en de coldcasekalender.

 

Ate Kloosterman

Ate Kloosterman heeft ‘Biochemistry’ gestudeerd aan de UU. Hij heeft onder andere gewerkt bij het centrale laboratorium van het nationale bloed transfusiecentrum in Amsterdam en in 1979 is hij werkzaam geweest in het NFI. In 1989 is hij verantwoordelijk geworden voor het implementeren van forensisch DNA onderzoek in Nederland. Zijn werk heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen rondom DNA-technologieën voor opsporingsonderzoek.

Ook is Ate Kloosterman in 2005 betrokken geraakt bij het masterpogramma ‘Forensic Science’ bij de UvA. Zijn wetenschappelijk werk resulteerde in 2002 in een scriptie: “DNA-polymorfismen en hun gebruik bij forensische typering in Nederland” en een aantal wetenschappelijke artikelen over het forensisch gebruik van DNA. Het proefschrift werd bekroond met een cum laude aanduiding.

In mei 2018 hield Ate Kloosterman bij zijn officiële pensionering zijn afscheidscollege “40 jaar Forensische Biologie: het vaststellen van de waarheid als een wetenschappelijke missie”. Tijdens deze ceremonie werd Kloosterman geëerd voor zijn werk op het gebied van de forensische wetenschap als ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, een hoge civiele titel in het Nederlandse koningshuis. Na zijn pensionering zet Ate Kloosterman zijn forensische activiteiten in deeltijd voort.

 

Jasper van der Kemp

Het analyseren van cold cases vergt een gedegen manier van het onderzoeken van het originele zaaksdossier om mogelijke nieuwe opsporingsrichtingen te bepalen. Daar horen verschillende vragen bij die in deze workshop aan bod zullen komen.

Cold cases worden niet opgelost daar een enkel nieuw spoor of nieuwe techniek. Die (eventuele) nieuwe informatie moet namelijk onderdeel zijn van een scenario waarmee een dader kan worden gevonden en veroordeeld. In de kern gaan coldcase-onderzoeken over het bepalen van de diagnostische waarde van informatie in verschillende scenario’s.
Het analyseren van bewijs voor de diagnostische waarde is ook de kern van onderzoek naar rechtelijke dwalingen. De scenariomethode van analyseren zal duidelijk worden gemaakt met voorbeelden uit verschillende zaken. Zaken die dus juist opgelost lijken, maar met het vinden van gerede twijfel mogelijk toch cold cases blijken te zijn.

 

Mike Groen

Mike Groen is werkzaam als een forensisch archeoloog op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sinds 2005 en is verboden aan de Leidse Archeologische Faculteit. Voor zijn aanstelling bij het NFI was hij werkzaam als archeoloog en fysisch antropoloog bij de Delftse gemeentelijke archeologische dienst en was hij verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoeksinteresse omvat forensische archeologie en antropologie, 3D documentatie en modelering, teledetectie en geofysica, GIS modellering en humane tafonomie.”